Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K109

Khai giảng ngày: 31/8/2018

14/08/2018 09:44
Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 8/2018

Cập nhật các văn bản mới về thuế

14/08/2018
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 8/2018

Sinh hoạt tháng 8/2018 chi hội 25 ngày 17/8/2018

13/08/2018 08:13
Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Thời gian: ngày 5 và 6/9/2018

03/08/2018 08:17
Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.11)

- Lớp 1: từ ngày 14/8 đến ngày 17/8/2018

- Lớp 2: từ ngày 21/8 đến ngày 24/8/2018

 

19/07/2018
Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 7/2018

Quyền và nghĩa vụ người nộp thuế khi có đoàn thanh tra, kiểm tra thuế

16/07/2018
Đối tác
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh