Khai giảng ngày 9/11/2022

08/09/2022 14:05
CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

+ Lớp hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính: Ngày 18/10/2022

+ Lớp phần mềm kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện: Ngày 21/10/2022

30/09/2022 14:58
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 9 năm 2022

+ Thời gian: Ngày 29 tháng 9 năm 2022 (Từ 8h – 11h)

+ Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

21/09/2022
Lớp Kế toán trưởng HCSN K58

Khai giảng ngày 9/11/2022

 

19/09/2022 15:28
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2022

Sinh hoạt tháng 9/2022 chi hội 25 ngày 16/9/2022

12/09/2022 08:22
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh