Thời gian nộp hội phí từ tháng 12 năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023

28/12/2022
Lớp Kế toán trưởng HCSN K58

Khai giảng ngày 22/3/2023

 

02/02/2023 09:52
Lớp tập huấn phần mềm kế toán chính quyền đô thị

Thời gian đào tạo: 04 ngày – 15,16,17 và 28/2/2023

01/02/2023
Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Khai giảng ngày 15/3/2023

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h45' - 20h45')

31/01/2023 14:46
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh