Lớp KTT doanh nghiệp

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

Khai giảng: 15/12/2023

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Khai giảng ngày 15/3/2023

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h45' - 20h45')

ĐƠN XIN HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐƠN XIN HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh