Đào tạo & Huấn luyện

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ  LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2019

Khai giảng ngày 18/02/2019

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K110

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K110

Khai giảng ngày 18/2/2019

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h30' - 20h30')

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Thời gian: ngày 15 và 16/11/2018

Lớp Kế toán trưởng HCSN K45

Lớp Kế toán trưởng HCSN K45

Khai giảng: Ngày 21/11/2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khai giảng ngày 19 tháng 10 năm 2018

Thông báo đào tạo lớp CEO, CFO

Thông báo đào tạo lớp CEO, CFO

Lớp CEO: khai giảng ngày 15/10/2018 

Lớp CFO: khai giảng ngày 22/10/2018

 

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.11)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.11)

- Lớp 1: từ ngày 2/10 đến ngày 5/10/2018

- Lớp 2: từ ngày 9/10 đến ngày 12/10/2018

 

Lớp Kế toán trưởng HCSN K44

Lớp Kế toán trưởng HCSN K44

Khai giảng ngày 18/7/2018

 

Lớp tập huấn chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công

Lớp tập huấn chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian: 02 ngày (ngày 30 - 31/5/2018)

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2018

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2018

Khai giảng: Ngày 4/6/2018

Thời lượng: 55 buổi

Có các buổi tổng ôn các môn trước khi thi

 

Đối tác
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh