Đào tạo & Huấn luyện

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K110

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K110

Khai giảng ngày 26/6/2019

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h30' - 20h30')

Lớp Kế toán trưởng HCSN K47

Lớp Kế toán trưởng HCSN K47

Khai giảng: Ngày 19/6/2019

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

KHAI GIẢNG: NGÀY 14/5/2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khai giảng ngày 20 tháng 5 năm 2019

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

KHAI GIẢNG: NGÀY 7/5/2019

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Lớp 1: Học vào các tối 2, 4, 6. Khai giảng ngày 6/5/2019

- Lớp 2: Học vào các tối 3, 5, 7. Khai giảng ngày 7/5/2019

 

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2019

Khai giảng:  Tối ngày 10/6/2019

 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

- Lớp 1: Học vào các ngày 10, 11, 12/5/2019 

- Lớp 2: Học vào các ngày 17, 18, 19/5/2019 

- Lớp 3: Học vào các ngày 24, 25, 26/5/2019 

 

Thông báo lớp tập huấn thanh toán & quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Thông báo lớp tập huấn thanh toán & quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

Lớp Kế toán trưởng HCSN K46

Lớp Kế toán trưởng HCSN K46

Khai giảng ngày 20/3/2019

 

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh