Đào tạo & Huấn luyện

Lớp Tập huấn phần mềm Kế toán ngân sách và Tài chính xã

Lớp Tập huấn phần mềm Kế toán ngân sách và Tài chính xã

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/2023)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính - 142 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

Khai giảng: 29/11/2023

Lớp Kế toán trưởng HCSN K60

Lớp Kế toán trưởng HCSN K60

Khai giảng ngày 18/10/2023

 

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khai giảng ngày 15 tháng 8 năm 2023

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2023

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2023

Khai giảng ngày 14/6/2023

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2023

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2023

- Lớp trực tiếp khai giảng:  Ngày 17/6/2023

- Lớp online khai giảng: ngày 1/7/2023

 

LỚP ÔN THI HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2023 ONLINE CỦA HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

LỚP ÔN THI HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2023 ONLINE CỦA HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Lớp online khai giảng tối ngày 14/6/2023

Lớp tập huấn phần mềm kế toán chính quyền đô thị

Lớp tập huấn phần mềm kế toán chính quyền đô thị

Thời gian đào tạo: 04 ngày – 15,16,17 và 28/2/2023

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Khai giảng ngày 15/3/2023

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h45' - 20h45')

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh