- Lớp trực tiếp khai giảng:  Ngày 17/6/2023

- Lớp online khai giảng: ngày 1/7/2023

 

25/04/2023 10:01
Lớp Kế toán trưởng HCSN K60

Khai giảng ngày 18/10/2023

 

25/09/2023 08:31
Thông báo sinh hoạt Hội viên Hội Kế toán TP.HCM tháng 9 năm 2023

1. Nội dung: Các sai phạm về hóa đơn điện tử và cách xử lý.

2. Thời gian: Ngày 28 tháng 9 năm 2023 (bắt đầu lúc 8h)

 

20/09/2023
LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP K119

Khai giảng: 27/10/2023

14/09/2023 14:03
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2023

Sinh hoạt tháng 9/2023 chi hội 25 ngày 15/9/2023

11/09/2023 10:18
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh