Đào tạo & Huấn luyện

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K117

Khai giảng ngày 1/2/2023

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h45' - 20h45')

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

+ Lớp hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính: Ngày 18/10/2022

+ Lớp phần mềm kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện: Ngày 21/10/2022

Lớp Kế toán trưởng HCSN K58

Lớp Kế toán trưởng HCSN K58

Khai giảng ngày 9/11/2022

 

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2022

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2022

Khai giảng ngày 9/11/2022

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2022

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2022

Khai giảng:  Ngày 18/6/2022

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất (lầu 1) - 108 Nguyễn Du, Q.1, TPHCM

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước.

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước.

Thời gian: 02 ngày (ngày 21 và 22/4/2022)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

Thời gian đào tạo: 04 ngày (từ ngày 12/4 đến ngày 15/4/2022)

Lớp cập nhật các văn bản mới về thuế

Lớp cập nhật các văn bản mới về thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

- Thông tư 80/2021/TT-BTC

- Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lớp hướng dẫn báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2021

Lớp hướng dẫn báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2021

Thời gian: 1 buổi sáng thứ ba ngày 01/03/2022

Lớp tập huấn chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công

Lớp tập huấn chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian:  3 buổi (cả ngày 11/11 và buổi sáng ngày 12/11/2021)

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh