KẾ HOẠCH SINH HOẠT CỦA HỘI KẾ TOÁN TP.HCM NĂM 2019

Tháng

Ngày

Tên chuyên đề

Diễn giả

Ghi chú

1

Thứ Năm, 24/01/2019

Sai sót thường gặp khi quyết toán, thanh tra thuế

Ông Đỗ Đăng Tăng

Cục Thuế TP.HCM

2

Thứ Năm, 28/02/2019

Kỹ năng soát xét kiểm tra phát hiện sai sót trong số liệu kế toán

Bà Lê Thị Minh Châu

Cty Lê Minh

3

Thứ Năm, 28/03/2019

Cập nhật văn bản về thuế đã ban hành trong Quý 1/2018

 

Cục Thuế TP.HCM

4

Thứ Năm, 25/04/2019

Kế toán quản trị

 

Smart Train

5

Thứ Năm, 30/05/2019

Kỹ năng quản lý nợ phải thu

Ông Mai Thanh Tòng

 

6

Thứ Năm, 27/06/2019

Cập nhật văn bản về thuế đã ban hành trong Quý 2/2018

 

Cục Thuế TP.HCM

7

Thứ Năm, 25/07/2019

Giới thiệu những điểm mới của Luật Quản lý thuế

 

Cục Thuế TP.HCM

8

Thứ Năm, 30/08/2019

Hướng dẫn những điểm mới về Luật Lao động

 

Sở LĐTBXH

9

Thứ Năm, 26/09/2019

Cập nhật văn bản về thuế đã ban hành trong Quý 3/2018

 

Cục Thuế TP.HCM

10

Thứ Năm, 31/10/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

 

Sở KH & ĐT

11

Thứ Năm, 28/11/2019

Cập nhật những văn bản mới về thuế

 

Cục Thuế TP.HCM

12

Thứ Năm, 26/12/2019

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2019

 

Cục Thuế TP.HCM

Xem thêm
Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 12/2018

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 12/2018

Sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 10/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 10/2017

Cập nhật văn bản thuế và các văn bản khác do CP ban hành trong Qúy 2 và Qúy 3 năm 2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 9/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 9/2017

Tính giá thành sản phẩm theo cách tiếp cận thực tế

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2017

Giải đáp những vướng mắc về lao động và tiền lương theo Luật Lao động 2012

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 5/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 5/2017

Giới thiệu Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về chống chuyển giá và chống thất thu thuế

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh