Kế hoạch đào tạo năm 2019 của Hội Kế toán TP.HCM

STT

Chương trình đào tạo

Thời gian

Thời lượng

(buổi)

Ghi chú

I.                   Các lớp Sở, Ngành, Quận huyện khối HCSN

1

Tập huấn chương trình phần mềm kế toán HCSN (IMAS)

Trong năm

8

 

2

Tập huấn chế độ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Quý 1

2

 

 

3

Lớp cập nhật các chế độ, chính sách mới về quản lý tài chính – tài sản theo yêu cầu của các sở, ngành, Quận, Huyện

Trong năm

 

 

4

Tập huấn chế độ Báo cáo tài chính hợp nhất trong lĩnh vực HCSN

Quý 2

4

 

5

Lớp phân tích BCTC cho cán bộ thuế

Giữa năm

 

 

6

Ứng dụng excel trong đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp cho cán bộ thuế

Giữa năm

 

 

7

Cập nhật phần mềm quản lý tài sản theo Thông tư 45

Trong năm

4

 

 

II.               Các lớp thường xuyên

8

Lớp kế toán trưởng DN

Chiêu sinh hàng quý

32

Học tối 2,4,6

9

Lớp kế toán trưởng HCSN

Tháng 3, 9

40

Học cả ngày 2,4,6

10

Lớp kế toán HCSN

Quý 2, 4

 

 

III.            Các lớp ôn thi hành nghề

11

Ôn thi hành nghề kế toán

Tháng 6 đến tháng 9

42

Học tối 2,4,6

12

Ôn thi hành nghề đại lý thuế

Tháng 7

18

 

IV.             Các lớp chuyên đề DN

13

Tập huấn các văn bản mới về thuế (Luật Quản lý thuế mới)

 

2

 

14

Các lớp phục vụ theo yêu cầu các Cty (theo chuyên đề)

 

 

 

15

Khởi sự doanh nghiệp

Hàng quý

 

 

16

Quản trị doanh nghiệp

Hàng quý

 

 

Xem thêm
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CỦA HỘI KẾ TOÁN TP.HCM NĂM 2019

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CỦA HỘI KẾ TOÁN TP.HCM NĂM 2019

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 12/2018

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 12/2018

Sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 10/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 10/2017

Cập nhật văn bản thuế và các văn bản khác do CP ban hành trong Qúy 2 và Qúy 3 năm 2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 9/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 9/2017

Tính giá thành sản phẩm theo cách tiếp cận thực tế

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2017

Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2017

Giải đáp những vướng mắc về lao động và tiền lương theo Luật Lao động 2012

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh